administracja@sm-marysienka.pl

+48 56 688 14 53

Zakończenie serwisu instalacji Azart z dniem 25.04.2022

Zmiana sposobu nadawania sygnału naziemnej telewizji cyfrowej (osiedlowa instalacja „Azart”)

WAŻNE:  poniższy tekst nie dotyczy tych z Państwa, którzy odbierają programy TV za pomocą anten satelitarnych lub któregoś z operatorów kablowych.

Z dniem 25.04.2022r. w województwie Kujawsko-Pomorskim nastąpi zmiana w sposobie nadawania programów naziemnej telewizji cyfrowej. Informujemy, że jednocześnie z tym dniem zaprzestanie być serwisowana nasza wewnętrzna instalacja TV AZART (odbiór programów z gniazdek zbiorczych sygnału telewizyjnego. Firma serwisująca powiadomiła Spółdzielnię stosownym pismem o przygotowywanym wypowiedzeniu umowy dot. serwisu ww. instalacji. Głównym powodem jest to, że nowy standard kodowania spowoduje masowe problemy w przypadku tak przestarzałej instalacji, którą posiadamy, a modernizacja tej istniejącej to dodatkowe ogromne koszty finansowe.  

CO NALEŻY ZROBIĆ  BY  W DALSZYM CIĄGU ODBIERAĆ PROGRAMY TV:

 1. Jak mogę sprawdzić specyfikację techniczną mojego telewizora?

Sprawdzić czy posiadany (lub kupowany) telewizor jest przystosowany do dekodowania sygnałów DVB-T2/HEVC (zwanym też: DVB-T2/H.265 lub MPEG-H część 2) i zdolnością przetwarzania dźwięku zgodnego ze standardem E-AC-3. Jak to sprawdzić: w specyfikacji technicznej instrukcji posiadanego telewizora lub Internet i wyszukiwarka: wpisać nazwę modelu posiadanego odbiornika i dopisać słowo „specyfikacja”. W powyższych dwóch opcjach powinna być informacja czy dany model ma wbudowany tuner DVB-T2/HEVC. Samo DVB-T2 nie zawsze może być kompatybilne z  kluczowym w tym przypadku kodekiem HEVC.

 1. Mój odbiornik nie odsługuje nowego standardu, co robić?

Dokupić zewnętrzny tuner tuner/dekoder DVB-T2/HEVC. (niewiele ponad 100 zł).

Wymienić  odbiornik  telewizyjny  na  nowszy, który obsługuje opisywane parametry.

Więcej szczegółowych informacji pod adresem internetowym:

www.gov.pl     (wyszukiwarkę na podanej stronie należy wpisać: dvb-t2 hevc).

 1. Mam  przystosowany  telewizor / kupiłem  dedykowany  dekoder.  Jaka  antena  do       DVB-T2/HEVC       i gdzie usytuowana?

Dobór anteny oraz prawidłowy odbiór sygnału  uwarunkowany jest kilkoma czynnikami:

● odległość od nadajnika/nadajników

● moc emisji nadajnika

● wysokość zawieszenia nadawczych systemów antenowych

● kierunkowość nadajnika

● zabudowa terenu

Powyższe wskazuje, że na postawione pytanie nie sposób odpowiedzieć jednoznacznie. 100% sukcesu dać może wyłącznie wynajęcie profesjonalnego instalatora.

Można   spróbować  samemuWięcej  informacji  pod  adresem  internetowym:

https://www.dipol.com.pl/dobor_anteny_do_odbioru_naziemnej_telewizji_cyfrowej_dvb-t-t2__bib217.htm

 

Dobór  anteny  do  położenia  i mocy  nadajnika:

https://emimaps.emitel.pl/

Wyjaśniający  film  podglądowy:

https://www.youtube.com/watch?v=tkFX2KFLkhY

USYTUOWANIE  ANTENY:  od strony wiatrołapów. Tak wynika ze wstępnie uzyskanych informacji od instalatora.

Administrator strony

Wyjaśnienie przyczyny różnic zużycia wody

Szanowni Państwo Wobec wielu niejasności wynikających z otrzymanych rozliczeń wody Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej pragnie wyjaśnić że, rozliczenie odbywa się według REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MARYSIEŃKA” W WĄBRZEŹNIEi odbywa się w dwóch etapach:

 1. Rozliczenie kwartalne w którym rozlicza się wpłacone przez użytkowników lokali zaliczki (normatyw zużycia wody [m3] x stawka [zł/m3]) a rzeczywistym kosztem zużycia wody i odprowadzenia ścieków na podstawie odczytu wodomierzy lokalowych w danym lokalu (odczyt zużycia wody [m3] x stawka [zł/m3]).

Rozliczenie to ma na celu korygowanie różnic pomiędzy założonym (deklarowanym – normatywem zużycia wody) a rzeczywistym zużyciem (odczyt wodomierzy) i ma zapobiegać gromadzeniu się na koniec roku niedoboru lud nadmiaru.

 1. Rozliczenie roczne w którym rozlicza się koszty różnicy wskazań pomiędzy wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy lokalowych lokali w danym budynku (suma czterech rozliczeń kwartalnych)

Wobec wielu niejasności pragniemy wyjaśnić przyczyny powstałych różnic dotyczących zużycia wody między licznikiem głównym ze wskazań, którego Spółdzielnia rozlicza się z dostawcą, a sumą wskazań wodomierzy lokalowych oraz sposobu rozliczania tych różnic.
Zużycie wody w domach określa się na podstawie wodomierzy lokalowych. Jednak dostawca wody nalicza opłaty na podstawie wskazań wodomierzy głównych zamontowanych na przyłączach do sieci. Wynika to z zapisu Art.27 ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz.U.Nr.123 z 11 lipca 2006r., poz.858 z późn. zm.).
Rozbieżności w bilansie wody w budynkach wielorodzinnych sięgają od 10 nawet do 30 % i wynikają z wielu przyczyn.

Przyczyny powstawania różnic wskazań wodomierzy w budynkach wielorodzinnych.

 • przecieki w instalacjach spowodowane czynnikami technicznymi lub wypływem wody poniżej progu rozruchowego wodomierza (np. poprzez dławienie zaworu spłuczki lub przepuszczanie uszczelek przy nocnym wzroście ciśnienia w instalacji)
 • próg rozruchu wodomierza jest to próg poniżej, którego wodomierz albo nie pracuje, albo jego wskazania obarczone są błędem pomiaru bliskim 100%
 • niejednoczesność odczytów wodomierzy
 • stosowanie ryczałtu przy braku odczytu  wodomierza w mieszkaniu 
 • zaokrąglenie odczytu do pełnych m3 (ma znaczenie przy niewielkim poborze wody)
 • montaż wodomierza mieszkaniowego (montaż pionowy zamiast poziomego powoduje obniżenie dokładności wskazań)
 • stosowanie wodomierzy niskiej klasy pomiarowej ( zastosowanie wodomierzy klasy B, lecz zamontowane pionowo spadają do klasy A- najniższej- ,
 • użycie spłuczek ciśnieniowych ( powoduje „zrywanie” sprzęgła magnetycznego wodomierza, pomiar zostaje zafałszowany nawet o 50%
 • uszkodzenie lub ingerencja w wodomierz (obecnie istnieją już przyrządy do wykrywania oddziaływania magnesem na wodomierz)
 • zapowietrzenie instalacji – uderzenie hydrauliczne możliwe po każdorazowej awarii na sieci zewnętrznej, szczególnie gdy wodomierz zainstalowany jest w najwyższym, punkcie instalacji
 • „przebicie” ciepłej lub zimnej wody przy zastosowaniu baterii mieszalnikowych (należy zastosować  zawory zwrotne na cyrkulacji cieplej wody)
 • zanik ciśnienia dyspozycyjnego spowodowany zdławieniem zaworu przed wodomierzem, zarośniętą, zamuloną instalacją wewnętrzną w budynku, szczególnie w mieszkaniach (na „kolankach” o małych przekrojach), zarośnięta wężownica w piecykach gazowych, zabrudzone sitka wylewek w bateriach punktów czerpalnych wody.

Na wielkość rocznego rozliczenia ma także duży wpływ cena gazu która w roku 2020 wzrosła o 23,28 % względem roku 2019.

Z uwagi na zmianę w 2020 sposobu rozliczania kosztów Centralnego Ogrzewania z podzielników na m2 i podniesienia zaliczki na C.O. którą oszacowaliśmy na wzrost o 30 % , nie chcieliśmy podnosić zaliczki na podgrzanie Ciepłej Wody (obowiązuje od 2018 r.) z uwagi na brak doświadczenia w określeniu zużycia gazu po zmianie systemu rozliczania a także z uwagi na wzrost zaliczki na C.O.

Niestety po rozliczeniu roku 2020 będziemy zmuszeni podnieść stawkę zaliczki na podgrzew C.W. w 2021 roku.

 

        Z poważaniem

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Marysieńka”

Administrator strony