administracja@sm-marysienka.pl

+48 56 688 14 53

ZAMYKANIE OKIEN PIWNICZNYCH

Ponownie przypominamy, że należy zamknąć pootwierane okna piwniczne. Zapobiegnie to dostawaniu się myszy i szczurów do budynków.

Super User

WYNIKI KORESPONDENCYJNEGO GŁOSOWANIA WALNEGO ZGROMADZENIA 2020R.

Liczba kart wyjętych z urn - 74

Liczba kart ważnych - 72

(Akacjowa 2 - 17 kart,   Akacjowa 4 - 37 kart,   Akacjowa 6 - 20 kart)

 

Uchwała nr 1 - zatwierdzenie sprawozdania finansowego Sp-ni za 2019r.

ZA - 69 głosów                      PRZECIW - 1 głos

Uchwała nr 2 - przyjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej

ZA - 69 głosów                      PRZECIW - 1 głos

Uchwała nr 3 - zatwierdzenie sprawozdania z działalności Sp-ni za 2019r.

ZA - 71 głosów                      PRZECIW - 1 głos

Uchwała nr 4 - zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Sp-ni za 2019r.

ZA - 71 głosów                      PRZECIW - 1 głos

 

 

Super User