administracja@sm-marysienka.pl

+48 56 688 14 53

Wandalizm na placu zabaw

Administrator strony

W ostatnim czasie doszło niestety do aktów wandalizmu na naszym placu zabaw, przykłady na zdjęciach:

   

Prosimy wszystkie osoby korzystające z  placu zabaw o zamykanie na klucz furtki, kiedy wychodzą Państwo po skończonej zabawie.

W naszym najbliższym otoczeniu znajdują się osoby, które nie szanują wspólnego mienia, a to przecież z naszych czynszów dokonywane są naprawy i remonty. Bardzo rzadko zdarza się by ktokolwiek reagował gdy widzi wandali. Przecież nie trzeba bezpośrednio zwracać uwagi ponieważ często wiąże się to z określonym ryzykiem. Z pewnością większość z nas jest posiadaczami telefonów komórkowych. Wystarczy powiadomić odpowiednie służby porządkowe lub pracowników Spółdzielni o zauważonych aktach wandalizmu. Ogólny brak reakcji daje ogólne przyzwolenie na brak poszanowania naszego wspólnego mienia.

 

Apelujemy zatem do Państwa – wszelkie zdarzające się akty wandalizmu prosimy zgłaszać do Administracji osiedla, a jeżeli widzimy grupę lub pojedyńczego wandala niszczącego nasze wspólne mienie, prosimy o zgłaszanie takich sytuacji Straży Miejskiej lub Policji.

 

Kategoria: