administracja@sm-marysienka.pl

+48 56 688 14 53

Przegląd kominiarski przewodów wentylacyjnych i kuchenek gazowych

 

W najbliższych dniach od godz. 16.00 rozpocznie się przegląd kominiarski przewodów wentylacyjnych i kuchenek gazowych w lokalach mieszkalnych. Przeglądu dokonają pracownicy Zakładu Kominiarskiego „Irena”. Prosimy  o umożliwienie swobodnego pomiaru w kuchni oraz łazience.

PRZYPOMINAMY, ŻE PRZEPROWADZENIE WW. POMIARÓW JEST OBOWIĄZKOWE. PROSIMY O OBECNOŚĆ W MIESZKANIACH.

TERMINY  POMIARÓW:

24.04.2019r. (środa): Akacjowa 6, klatki   1, 2, 3

25.04.2019r. (czwartek): Akacjowa 6, klatki   4, 5

26.04.2019r. (piątek): Akacjowa 2, klatki   1, 2, 3, 4

29.04.2019r. (poniedziałek): Akacjowa 4, klatki   1, 2, 3,4, 5

30.04.2019r. (wtorek): Akacjowa 4, klatki   6, 7, 8, 9

W A Ż N E

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem sezonu grzewczego i koniecznością uzupełnienia wody w instalacji centralnego ogrzewania prosimy każdego z  mieszkańców o maksymalne odkręcenie termostatów na „5” przy wszystkich grzejnikach w mieszkaniu.

Pozwoli to w znacznym stopniu na uniknięcie zapowietrzeń kaloryferów w sezonie grzewczym i ureguluje właściwy poziom ciśnienia. Uzupełnianie stanu wody w c.o. nastąpi w piątek 21.09.2018r. i poniedziałek 24.09.2018r.

Przypominamy mieszkańcom ostatnich kondygnacji by w wymienionych dniach kontrolowali zawory odpowietrzające podpionów c.o. W przypadku ręcznego odpowietrzania rączka zaworu zamykającego przed odpowietrznikiem powinna chwilowo zostać w pozycji otwartej (prostopadle do rurki). Odkręcone maksymalnie termostaty powinny zostać w tej pozycji przez pierwsze dni od momentu rozpoczęcia ogrzewania.

JEDNOCZEŚNIE prosimy tych z właścicieli piwnic, którzy pozostawili otwarte okna o ich natychmiastowe zamknięcie. Zapobiegnie to wchodzeniu myszy i szczurów  do budynku.

 

Wandalizm na placu zabaw

W ostatnim czasie doszło niestety do aktów wandalizmu na naszym placu zabaw, przykłady na zdjęciach:

   

Prosimy wszystkie osoby korzystające z  placu zabaw o zamykanie na klucz furtki, kiedy wychodzą Państwo po skończonej zabawie.

W naszym najbliższym otoczeniu znajdują się osoby, które nie szanują wspólnego mienia, a to przecież z naszych czynszów dokonywane są naprawy i remonty. Bardzo rzadko zdarza się by ktokolwiek reagował gdy widzi wandali. Przecież nie trzeba bezpośrednio zwracać uwagi ponieważ często wiąże się to z określonym ryzykiem. Z pewnością większość z nas jest posiadaczami telefonów komórkowych. Wystarczy powiadomić odpowiednie służby porządkowe lub pracowników Spółdzielni o zauważonych aktach wandalizmu. Ogólny brak reakcji daje ogólne przyzwolenie na brak poszanowania naszego wspólnego mienia.

 

Apelujemy zatem do Państwa – wszelkie zdarzające się akty wandalizmu prosimy zgłaszać do Administracji osiedla, a jeżeli widzimy grupę lub pojedyńczego wandala niszczącego nasze wspólne mienie, prosimy o zgłaszanie takich sytuacji Straży Miejskiej lub Policji.