administracja@sm-marysienka.pl

+48 56 688 14 53

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, 8 grudnia 2018

 Zarząd SMMarysieńka” w Wąbrzeźnie zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2018 r.(sobota) o godzinie 12.00 w sali Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego przy ulicy Staszica 2 (dawne warsztaty szkolne ZSZ).

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad;

 2. Odczytanie listy pełnomocników;

 3. Wybór prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, sekretarz i  asesor;

 4. Przyjęcie porządku obrad;

 5. Wybór komisji: mandatowej, skrutacyjnej, wnioskowej;

 6. Przedstawienie sprawozdania komisji mandatowej;

 7. Przyjęcie obowiązującego regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia;

 8. Przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2018 r.;

 9. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej;

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej;

 11. Dyskusja na tematStrategii rozwoju Spółdzielni MieszkaniowejMarysieńkaw Wąbrzeźnie

      na lata 2013-20”; odnośnie Prac termomodernizacyjnych związanych z dociepleniem ścian

      budynków, wymianą stolarki okiennej w piwnicach i korytarzach, modernizacją skosów na

      ostatnich kondygnacjach oraz budowie parkingu przy budynku Akacjowa 4;

 12. Podjęcie uchwały w sprawie anulowania Strategii rozwoju Spółdzielni Mieszkaniowej   

      Marysieńkaw Wąbrzeźnie na lata 2013-20”; odnośnie Prac termomodernizacyjnych

      związanych z dociepleniem ścian budynków, wymianą stolarki okiennej w piwnicach i

      korytarzach, modernizacją skosów na ostatnich kondygnacjach oraz budowie parkingu przy

      budynku Akacjowa 4;

 13. Wolne wnioski i zapytania;

 14. Sprawozdanie komisji wnioskowej;

 15. Zamknięcie obrad.

 Na podstawie § 90 ust. 4 statutu projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia  mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie spółdzielni. Członkowie mają prawo składania żądania zamieszczenia spraw w porządku obrad i projektów uchwał w terminie do 15 dni przed datą zgromadzenia, tj. w tym wypadku do 22 listopada 2018 r. Projekt uchwały zgłaszany przez członków musi być poparty co najmniej przez 10 członków. Z kolei na podstawie § 90 ust. 4a Statutu członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na trzy dni przed terminem zgromadzenia. Projekty uchwał będą wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. od dnia 23 listopada 2018 r. Członkowie Spółdzielni mają prawo do zapoznania się z tymi dokumentami. Osoby nie będące członkami Spółdzielni zapraszamy również do wzięcia udziału w dyskusjach na Walnym Zgromadzeniu Członkówbez prawa głosowania.

 

Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia Członków odbytego w dniu
23 czerwca 2018 r. oraz projekty  uchwał będą do wglądu w biurze Spółdzielni od dnia 23 Listopada 2018r. (w godzinach urzędowania).

 

ZACHĘCAMY DO UCZESTNICTWA W ZGROMADZENIU I WYBORACH DO RADY NADZORCZEJ

 

BRAK CIEPŁEJ WODY Akacjowej 2 i 6

 

W dniu 22.10.2018r. (poniedziałek) z uwagi na konserwację i czyszczenie podgrzewaczy wody w kotłowni nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej. W związku z powyższym nastąpi czasowe pogorszenie jakości wody. Przypominamy, że w przypadku zauważenia zmiany ciśnienia należy wykręcić i oczyścić perlator z wylewki kranu. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Przewidywany czas trwania prac konserwatorskich:

 

Akacjowa 6 od godz. 9.00 do 11.30

 

Akacjowa 2 od godz. 10.30 do 14.30

 

BRAK ODBIORU KANAŁÓW TV

Z uwagi na awarię wzmacniacza TV nastąpiła przerwa w nadawaniu programów telewizyjnych przekazywanych z nadajnika w Bydgoszczy. Zaleca się uruchomienie w odbiorniku telewizyjnym funkcji szukania kanałów, w celu uporządkowania tych programów które można odbierać. Przewidywany montaż nowego wzmacniacza i przywrócenie kanałów telewizyjnych do 19.10.2018r. Za utrudnienia przepraszamy.