administracja@sm-marysienka.pl

+48 56 688 14 53

Spotkanie z Burmistrzem oraz Radnym naszego okręgu

Szanowni Państwo

 

W dniu 19.02.2019r. (wtorek) od godz. 18.00 w czasie pełnienia dyżuru Zarządu Spółdzielni obecny będzie Burmistrz Miasta Wąbrzeźno Pan Tomasz Zygnarowski oraz Radny naszego okręgu wyborczego Pan Sebastian Ignasiak. Wszystkich chętnych do spotkania z wymienionymi przedstawicielami władz miasta zapraszamy do siedziby spółdzielni.

 

Życzenia 2018

    

 

 

 

 

 

Zmiana w porządku obrad Walnego Zgromadzenia 8 Grudnia 2018 r.

Zarząd SMMarysieńka” w Wąbrzeźnie informuje, że nastąpiły zmiany w proponowanym

porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, , które odbędzie się w dniu

8 grudnia 2018 r. (sobota) o godzinie 12.00 w sali Centrum Kształcenia Praktycznego i

Ustawicznego przy ulicy Staszica 2 (dawne warsztaty szkolne ZSZ).

 

Zmienia się brzmienie pkt. 11  i  12

11. Dyskusja na tematStrategii rozwoju Spółdzielni MieszkaniowejMarysieńkaw   

      Wąbrzeźnie na lata 2013 - 2020w zakresie termomodernizacji budynków

      Akacjowa 2,  Akacjowa 4 i  Akacjowa 6.

12. Podjęcie uchwały w sprawie anulowania „Strategii rozwoju Spółdzielni

      MieszkaniowejMarysieńkaw Wąbrzeźnie na lata 2013 - 2020w zakresie   

      termomodernizacji budynków Akacjowa 2, Akacjowa 4 i  Akacjowa 6.

Wprowadza się pkt. 13,  14  i 15

13. Dyskusja na temat budowy parkingu przy budynku Akacjowa 4.

14. Podjęcie uchwały w sprawie anulowania partycypacji Spółdzielni Mieszkaniowej     

      Marysieńkaw Wąbrzeźnie w kosztach budowy odcinka drogi łączącej

      ul. Kiedrowskiego z drogą wewnętrzną Spółdzielni;

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej    

      Marysieńkaw Wąbrzeźnie dotyczącej produkcji ciepła.

Zmiana numeracji poniższych pkt. porządku obrad

16. Wolne wnioski i zapytania;

17. Sprawozdanie komisji wnioskowej;

18. Zamknięcie obrad.

Wszystkie pozostałe ustalenia pozostają bez zmian.