administracja@sm-marysienka.pl

+48 56 688 14 53

Ważne


Przypominamy użytkownikom rowerów i właścicielom wózków dziecięcych, że wiatrołapy, a zwłaszcza
ściana ze skrzynkami na listy oraz kondygnacje klatek schodowych na półpiętrach to nie miejsce
do „parkowania” ww. pojazdów.
Utrzymujący się taki stan rzeczy, oprócz utrudniającego swobodne przejście pozostałym lokatorom
powoduje niepotrzebne konflikty sąsiedzkie i przede wszystkim jest niezgodny z regulaminem Sp-ni.
To samo dotyczy składowania mebli, urządzeń AGD i znowu rowerów, stawianych w przejściach piwnicznych
gdzie dodatkowo, oprócz niezgodności z regulaminem Sp-ni koliduje to z przepisami nadzoru budowlanego
i przepisami p.poż.
Apelujemy zatem do osób które, przyczyniają się do opisanej sytuacji o przechowywanie wymienionych rzeczy
we własnych piwnicach, które min. do tego służą.

Nowe adresy e-mailowe

W związku z powstaniem nowej strony internetowej spółdzielni zmianie uległy adresy kontaktowe z administracją i organami spółdzielni. Szczegóły w zakładce kontakt