administracja@sm-marysienka.pl

+48 56 688 14 53

zamykanie okien piwnicznych

Ponownie przypominamy, że należy zamknąć pootwierane okna piwniczne. Zapobiegnie to dostawaniu się myszy i szczurów do budynków.

zakończenie wymiany instalacji wodnej - Akacjowa 4 klatki 1, 2, 3, 4

Informujemy, że wymiana rur zimnej i ciepłej wody w budynku nr 4 w klatkach 1-4 została zakończona. W chwili obecnej żadne przerwy ze strony Spółdzielni w dopływie ciepłej i zimnej wody nie są przewidywane. W przypadku stwierdzenia znaczącego spadku ciśnienia wody należy odkręcić i wyczyścić perylator na końcu wylewki kranu. W przypadku braku poprawy prosimy o kontakt z administracją Spółdzielni.

wyniki korespondencyjnego głosowania walnego zgromadzenia 2020r.

Liczba kart wyjętych z urn - 74

Liczba kart ważnych - 72

(Akacjowa 2 - 17 kart,   Akacjowa 4 - 37 kart,   Akacjowa 6 - 20 kart)

 

Uchwała nr 1 - zatwierdzenie sprawozdania finansowego Sp-ni za 2019r.

ZA - 69 głosów                      PRZECIW - 1 głos

Uchwała nr 2 - przyjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej

ZA - 69 głosów                      PRZECIW - 1 głos

Uchwała nr 3 - zatwierdzenie sprawozdania z działalności Sp-ni za 2019r.

ZA - 71 głosów                      PRZECIW - 1 głos

Uchwała nr 4 - zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Sp-ni za 2019r.

ZA - 71 głosów                      PRZECIW - 1 głos